1. Internetowy sklep działa pod adresem www.oczyszczalnia.przydomowa.pl i prowadzony jest przez: MIRMAX - MIROSŁAW KUBIAK ul. LETNISKOWA 54 97-212 BUDZISZEWICE NIP: 773-105-30-03, REGON: 591059308
 2. Sklep oczyszczalnia.przydomowa.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym i realizowane są przez naszą firmę.
 3. Zawartość sklepu internetowego www.oczyszczalnia.przydomowa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient rejestrując konto w sklepie i biorąc udział w składaniu zamówienia na stronie www, składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ABC.books.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 6. Złożenie oferty kupna jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie RP, lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.
 9. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu.
  Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania.
 10. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie listu (e-mail) zawierającego listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną, wartością zamówienia, terminem szacunkowym realizacji i kosztem dostawy.
  Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje dwie wiadomości:
  - pierwszą bezpośrednio po złożeniu zamówienia, będącą potwierdzeniem złożenia zamówienia
  - drugą po akceptacji zamówienia przez Sklep. W tej wiadomości będą podane dodatkowe informacje od sklepu, takie jak:
  termin realizacji, koszt transportu - jeśli nie był ustalony przy składaniu zamówienia itp.
 11. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.oczyszczalnia.przydomowa.pl są wartościami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia w naszym sklepie i wykazywany kupującemu.
 12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep oczyszczalnia.przydomowa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Towary w dziale "Promocje", są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów. Zatem, istnieje możliwość, że któreś z końcowych zamówień zostanie odwołane z powodu wyczerpania zapasów. W takim przypadku informujemy zamawiającego o braku możliwości zrealizowania zamówienia, bądź o przedłużeniu czasu trwania zamówienia z uwagi na fakt sprowadzenia towaru z innego magazynu.
 14. Do każdej przesyłki, dołączamy dokument potwierdzający sprzedaż lub na życzenie klienta fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT lub dokument potwierdzający sprzedaż są wystawiane w momencie przyjęcie zamówienia do realizacji zaraz po potwierdzeniu zamówienia przez klienta i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 15. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
  · kontakt telefoniczny: 512 203 631
  · wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail oczyszczalnie@przydomowe.pl
 16. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wysłanie potwierdzenia zamówienia drogą mailową, bądź potwierdzenie takiej informacji drogą telefoniczną. Poprawnie złożone zamówienie musi zawierać następujące dane:
  · dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  · co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  · sposób płatności
  · koszty transportu
 17. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym zwłaszcza numeru telefonu, adresu e-mail.
 18. Weryfikacja zamówienia odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Czas potwierdzenia zamówienia przez kupującego wynosi 3 dni robocze. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 19. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 20. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. Każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
 21. Należności za zamówione towary regulowane są w formie:
  · u dostawcy, przy odbiorze przesyłki
  · poprzez przelew dowolny na konto Sprzedającego
  · za pomocą systemu PayU
  · gotówką przy odbiorze osobistym (prosimy o wcześniejsze ustalenie szczegółów zamówienia)
 22. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:
  MIRMAX MIROSŁAW KUBIAK , ul. LETNISKOWA 54 , 97-212 BUDZISZEWICEnr konta: 74 1140 2004 0000 3102 4631 1761
 23. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (nadawany automatycznie przy składaniu zamówienia).
 24. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto MIRMAX MIROSŁAW KUBIAK
 25. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 26. Typowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych i jest liczony od daty zaksięgowania środków pieniężnych na koncie firmy (przedpłata na konto), bądź daty potwierdzenia zamówienia przez kupującego (płatność za pobraniem).
 27. W przypadku problemów z realizacją zamówienia spowodowanych brakiem towaru w magazynie lub u dostawców, termin jego realizacji może ulec zmianie. Kupujący zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji w celu ustalenia dalszego postępowania.
 28. Zamówienia obejmujące produkty różnych producentów mogą być realizowane w osobnych partiach.
 29. Zamówione towary są dostarczane przez:
  · firmę kurierską UPS, DHL, PocztaPolska
  ·  firmę MIRMAX MIROSŁAW KUBIAK

Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy oczyszczalnia.przydomowa.pl jest dzień, w którym klient odbierze zamówiony towar od firmy kurierskiej UPS , Poczty Polskiej, bądź od kuriera firmy MIRMAX MIROSŁAW KUBIAK

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sklep nie dopuszcza zwrotu części towaru jednego typu (np. klient zamówił 2 szt. Biopreparatu i chce zwrócić 1 szt. - taki zwrot NIE JEST MOŻLIWY).
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym oczyszczalnia.przydomowa.pl objęte są gwarancją. Czas obowiązywania i rodzaj gwarancji podajemy przy opisie towaru.
 4. Towar poddany jakimkolwiek naprawom czy przeróbkom traci prawa gwarancyjne.
 5. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.
 6. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem mail oczyszczalnie@przydomowe.pl  lub tel. 512 203 631 Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon klienta. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu prosimy kierować bezpośrednio do producenta - na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem.
 7. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
 8. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep oczyszczalnia.przydomowa.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 10. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej. Warunkiem przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie reklamowanego sprzętu na własny koszt na adres:
  MIRMAX MIROSŁAW KUBIAKul.LETNISKOWA 54 97-212 BUDZISZEWICE


W wyjątkowych przypadkach MIRMAX MIROSŁAW KUBIAK może wyrazić zgodę na przyjazd przedstawiciela firmy producenta danego wyrobu . Przed demontażem oczyszczalni proszę o kontakt z firmą MIRMAX .
Do reklamowanego sprzętu należy również dołączyć:
· dowodu zakupu danego przedmiotu (faktura VAT lub dokument sprzedaży)
· kartę gwarancyjną, kartę producenta
· inne dokumenty otrzymane przy zakupie towaru

 1. Koszt transportu jest adekwatny odpowiednio do wybranego przez klienta - przewoźnika, w zależności od masy paczki, formy dostawy i formy płatności.
 2. Po złożeniu zamówienia, można je wycofać telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel.: 512 203 631 lub mailowo, pisząc na oczyszczalnie@przydomowe.pl
 3. Nie można anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres zamawiającego.
 4. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 5. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami dostarczane przez kuriera UPS są ubezpieczone.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 11. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 12. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.
 13. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy kodeksu cywilnego.